Hírek

Új szabály a fizetési könnyítési kérelem benyújtására

Új szabály a fizetési könnyítési kérelem benyújtására

Adóvégrehajtási szempontból nagyon régi gyakorlatot módosított idén a törvény, amire oda kell figyelni, és már a fizetési kedvezmény iránti kérelmet is előre kell tervezni.

A jogszabályon alapuló eddigi (2017. december 31-éig alkalmazott) NAV-gyakorlat az volt, hogy az első fizetési kedvezményiránti kérelem szünetelteti a végrehajtást azon adónemekre, amelyekre a méltányosság gyakorolható. Tipikusan nem lehet fizetési kedvezményt kérni a munkavállalóktól levont járulékokra, és a kérelem benyújtása nem szünetelteti a végrehajtást.

Kedvező lehetőség volt az adózóknak, hogy ha észlelték a NAV-tartozást, rájöttek, hogy nem tudják fizetni vagy már elindította a NAV a végrehajtást, azt gyorsan megakassza, visszavonassa az inkasszót, és meggátolja a további végrehajtási cselekményeket.

Ellenben erre 2018. január 1-jétől már nincs lehetőség, csak és kizárólag abban az esetben, ha az esedékességtől számított 8 napon belül nyújtja be az adózó a fizetési kedvezmény iránti kérelmet. Már nem működik az a taktika, hogy majd, ha észleljük az inkasszót, illetve az egyéb „Majd, ha….” kezdetű gondolatok.

Miért fontos a könyvelő szerepe?

A könyvelőnek a havi egyszeri találkozó alkalmával érdemes felhívni az adózó figyelmét arra, hogy szóljon, ha úgy érzi, nem tudja időben megfizetni az adót, mivel a könnyítési kérelmet a fizetési határidőt követő 8 napon belül be kell terjeszteni.

A szokásos „az alábbi utalni valói vannak: ….” e-mailt javasolt kiegészíteni azzal, hogy „ha az adókat nem tudja határidőre megfizetni, akkor a fizetési határidőtől számított 8 napon belül van lehetősége fizetési kedvezményre irányuló kérelmet előterjeszteni, ha szeretné a végrehajtást akadályozni”.

Ha az ügyfélnek nincs gyakorlata fizetési kedvezményre irányuló eljárásokban, érdemes megfelelő képviselőt megbíznia.

Mikortól kell számítani a 8 napot?

Adóbevallás esetén a 8 napot az esedékességtől kell számítani, azaz például áfa bevallás esetén a tárgyidőszakot követő hó20. napjától, járulékbevallás esetén pedig 12-étől, nem a bevallás vagy önellenőrzés tényleges benyújtásának időpontja a mérvadó.

Adóellenőrzés során pedig a jogerős (újabban végleges) határozatban meghatározott fizetési határidőtől számít a 8 nap.

És itt jelentkezik az anomália az eddigi gyakorlathoz képest, mert ha a felülvizsgálat érdekében a bírósághoz fordulunk,akkor a másodfokú határozat már jogerős, és az esedékességtől (a jogerőre emelkedést követő 15. nap) végrehajtható a tartozás, és innentől számít majd a 8 nap. Hiába kérjük a másodfokú határozattal szemben előterjesztett keresetben a végrehajtás felfüggesztését az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól, ha azt elutasítják, akkor ugyan ezen időpontig szünetel a végrehajtás, de az elutasítást követően benyújtott fizetési kedvezmény már nem lesz a végrehajtásra halasztó hatállyal, tekintve, hogy azt a tartozás esedékességét követő 8 napon túl terjesztette elő az adózó. Mérlegelni kell tehát, mi az előnyösebb. Érdemes lehet ezen idő alatt is fizetési kedvezmény iránti kérelmet benyújtani és azt elbíráltatni, így ebben az esetben az esetleges elutasítással egyidejűleg nem indul végrehajtás az adózóval szemben.

Adóvégrehajtás esetén a negatív szankció tényét a cégközlönybe is bejegyzik, és csak akkor törlik onnan, ha a teljestartozást megfizeti az adózó. Tehát részletfizetés, fizetési halasztás jóváhagyása esetén sem törlődik, mert ebben az esetben nem szűnik meg a végrehajtás. A cégnyilvántartásba történő bejegyzés azért szükséges, hogy független harmadik fél is valós információt kapjon a vállalkozásról.

Tehát, ha az adózó el szeretné kerülni, hogy végrehajtás induljon vele vagy a cégével szemben (az inkasszó is végrehajtási cselekmény), és az megjelenjen a cégkivonatban, abban az esetben a fizetési határidőig nyújtson be kérelmet azon adónemekre vonatkozóan, amelyekre fizetési kedvezmény kérhető. Mivel az adóhivatal általában nem szokott végrehajtást foganatosítani a fizetési határidőt követő napon, javasolt legkésőbb 8 napon belül beadni a kérelmet.

Megjegyzés: nem javasolt az adóbevallás adattartalmával történő „játék”, mivel az egy adóellenőrzés során ez akár 200 százalékos adóbírsággal is járhat, miközben megfelelő kérelemmel elérhető a későbbi vagy részletekben történő fizetés.Vissza
Regisztrálja e-mail címét,
és a fenti oldalakon kívül hírlevélben is értesítjük!
Regisztrálok