Hírek


CAFETÉRIA 2015

CAFETÉRIA 2015.

 

 1.  A béren kívüli juttatások egyedi korlátai és keretösszeg rendszere:

A béren kívüli juttatások egyedi korlátainak mértéke 2015-ben is változatlan marad. A juttatások együttes alkalmazására vonatkozóan megszűnik az ún. „500.000 Ft-os szabály” és bevezetésre kerül a keretösszeg, illetve a rekreációs keretösszeg fogalma.

Keretösszeg:

35,7%-os adózás mellett összesen legfeljebb 200 000 Ft / fő / év NETTÓ keretösszegig (ez bruttó 271 400 Ft-os keretnek felel meg) juttatható legnépszerűbb béren kívüli juttatások:

Juttatás típus
Cafeteria 2014 juttatások

Értékhatár
Cafeteria 2014 értékhatárok

Felhasználhatóság

ISKOLAKEZDÉSI támogatás utalvány

a minimálbér 30%-áig / gyermek / szülő / év

Felhasználható tankönyv, taneszköz és ruházati termékek vásárlására a tanévkezdést megelőző 60 naptól év végéig

Helyi közlekedési bérlet

a bérlet árának összegéig

Helyi közlekedési bérlet juttatása vagy a helyi közlekedési bérlet  árának térítése

Étkezési Erzsébet-utalvány

8 000 Ft / hó

Fogyasztásra kész étel valamint melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható

Önkéntes Egészségpénztári ésÖnsegélyező pénztári tagdíj hozzájárulás

a minimálbér 30%-áig / hó

Egészséggel kapcsolatos termékek vásárlása és szolgáltatások igénybevétele

 

Tagok segélyezése szigorúan meghatározott keretek között: szociális célra, egészséggel kapcsolatos termékek beszerzése

Önkéntes Nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás

a minimálbér 50%-áig / hó

A pénztártag a  nyugdíjkorhatár elérését követően jogosult szolgáltatásokra.

Munkahelyi étkeztetés

12 500 Ft / hó

Munkahelyi étkezdén belül történő étkeztetés

Rekreációs keretösszeg:

35,7%-os adózás mellett összesen legfeljebb 450 000 Ft / év keretösszegig juttatható béren kívüli juttatások:

Juttatás típus
Cafeteria 2014 juttatások

Értékhatár
Cafeteria 2014 értékhatárok

Felhasználhatóság

Széchenyi Pihenő Kártya (SzÉP kártya)

összesen 450 000 Ft / év (alszámlánként  értékhatárokkal)

3 alszámlán, külön felhasználási szabály alá tartozó juttatás

    · vendéglátás
       alszámla

   · 150 000 Ft / év

Felhasználható éttermi és mozgó valamint egyéb vendéglátásra, gyógyfürdő- és strandbelépőre, illetve a szálláshely-szolgáltatással egyidejűleg a szálláshelyen igénybe vehető bármely szolgáltatásra

    · szálláshely
       alszámla

  · 225 000 Ft / év

Felhasználható szálláshely-szolgáltatásra, belföldi utazásszervezésre (előre összeállított utazási csomagokra), gyógyfürdő- és strandbelépőre, illetve a szálláshely-szolgáltatással egyidejűleg a szálláshelyen igénybe vehető bármely szolgáltatásra

    · szabadidő
       alszámla

   · 75 000 Ft / év

Egészségügyi szolgáltatásokra, kulturális programokra, sport, szabadidős és wellness tevékenységekre, sportrendezvények részvételi díjára, fürdők és élményparkok igénybevételére, belvízi séta- és kirándulóhajókra, idegenvezetésre és szálláshely-szolgáltatásra

A rekreációs keretösszeget a keretösszeggel együtt kell figyelembe venni.


2.  A béren kívüli juttatások keretösszegének és rekreációs keretösszegének alkalmazása:

A béren kívüli juttatások esetében 2015-ben három lépcsőben kell megállapítani a juttatások adómértékét:

a) az egyes juttatási elemek egyéni korlátaira vonatkozóan,
b) az ún. keretösszeg szabálya alá eső béren kívüli juttatások összességére vonatkozóan és
c) az ún. rekreációs keretösszeg szabálya alá tartozó béren kívüli juttatások összességére vonatkozóan.

A keretösszeget és a rekreációs keretösszeget is a munkaviszonyban töltött NAPTÁRI napok számával kell arányosítani. A juttatások adómértékének meghatározásakor fenti szabályokat egymásra épülően kell alkalmazni.

Fenti korlátokon és keretösszegeken belül a juttatás adója 35,7%, míg a korláton és/vagy keretösszegeken felüli összegek 51,17% adófizetési kötelezettséget keletkeztetnek

3.ADÓMENTES JUTTATÁSOK

Az alábbi juttatások változatlanul 0%-os adó mellett adhatóak, változatlan adóhatárokkal:

Juttatás típus
Cafeteria 2014 juttatások

Értékhatár
Cafeteria 2014 értékhatárok

Felhasználhatóság

KULTÚRA utalvány

50 000 Ft / év

Kulturális eseményre szóló belépőjegy / bérlet vásárlására

HAJRÁ! Utalvány  / Sportrendezvényre szóló belépőjegy / bérlet

korlátlan értékben

Sportrendezvényre szóló belépőjegy / bérlet vásárlására

Egészségbiztosítás

kockázati biztosítások együttesen a minimálbér 30%-áig

Az egészségben bekövetkezett negatív változás esetén finanszíroz a gyógyulással kapcsolatos vizsgálatokat, diagnosztikai eljárásokat

Kockázati biztosítások (élet- és egészség)

kockázati biztosítások együttesen a minimálbér 30%-áig

A biztosítás tárgyát képező és bekövetkezett káresemény alapján szolgáltat

 

Lakáscélú támogatás

a vételár 30%-áig, de legfeljebb 5 millió Ft a tárgyévben és az azt megelőző 4 évben, méltányolható lakásigény figyelembe vétele mellett

Lakásvásárlás, valamint hitelintézettől, vagy munkáltatótól felvett lakáscélú hitel törlesztésére vagy visszafizetésére, illetve akadálymentesítésre.

Változás az adómentes juttatások esetében, hogy a lakás célú támogatás akadálymenetesítésre is felhasználható.

 

4.EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK 51,17% közteher

uttatás típus

Értékhatár

Felhasználhatóság

AJÁNDÉK / BEVÁSÁRLÁSI utalvány

korlátlan értékben 

(több munkavállaló számára belső szabályzat alapján vagy valamennyi munkavállaló számára azonos feltételekkel és módon juttatva)

A legszélesebb körben több, mint  44 000 ponton, a legszélesebb termékkínálatra felhasználható utalvány a rajta feltüntetett termék- és szolgáltatáskör igénybevételére használható fel.replicas relojes

 

- A béren kívüli juttatások egyedi értékhatár feletti része

- Az ún. keretösszeg hatálya alá tartozó béren kívüli juttatások együttes összegének 200 000 Ft felett juttatott része

- Az ún. keretösszeg és rekreációs keretösszeg hatálya alá tartozó béren kívüli juttatások együttes összegének 450 000 Ft feletti részeSzámlázó programok bejelentése

Számlázó programok bejelentése

A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybevett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezése adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az adóalany köteles továbbá az általa használt számlázó program

·  nevét, azonosítóját

·  fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát

·  értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát

·  beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját a beszerzés időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program

·  fenti adatokat

·  használatból történő kivonásának időpontját
a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

Az online számlázó rendszert használó adóalany köteles

·  az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét

·  az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát

·  az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

Az online számlázó rendszert használó adóalany köteles

·  fenti adatokat

·  az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

A számlázási programhoz a fejlesztőnek dokumentációt kell készíteni. A számlázási program nem rendelkezhet olyan funkciókkal, amelyek nem szerepelnek a program dokumentációjában. A dokumentációt a programot használó adóalanynak meg kell őrizni, a program által kibocsátott számla az ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig.

A pénztárgépnaplóról

A pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. Egy pénztárgépről egy pénztárgépnapló vezethető. A pénztárgépnaplót szigorú számadás alá kell vonni, mely előírást a következők szerint kell értelmezni [48/2013. (XI.15) NGM r.] A pénztárgépnapló szigorú számadás alá vonása a pénztárgép üzemeltetőjének kötelezettsége.
A szigorú számadás alá vonás a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzemeltetőnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely a pénztárgépnapló vonatkozásában a leglényegesebb adatokat tartalmazza, így különösen indokolt feltüntetni a pénztárgépnapló felhasználásának időtartamát (megnyitás és lezárás dátuma), hogy a pénztárgépnapló melyik pénztárgép eseményeinek dokumentálására szolgál, továbbá azt, hogy a napló hány oldalból áll.
Az NGM Rendelet értelmében az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót az üzemeltetési helyen tartani.
A pénztárgépnaplót a pénztárgép selejtezését vagy értékesítését követően szervizzel le kell záratni.
Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót a lezárásától számított nyolc évig megőrizni.
Ha a pénztárgépnapló elveszett, megsemmisült, az üzemeltető köteles a szervizt haladéktalanul értesíteni. A bejelentésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. Új pénztárgépnaplóba csak a pénztárgép beszerzésére vonatkozó bizonylat bemutatása után jegyezhet be adatot a műszerész.

replicas relojes rolex replica rolex falsi
Regisztrálja e-mail címét,
és a fenti oldalakon kívül hírlevélben is értesítjük!
Regisztrálok