Szolgáltatásaink

KÖNYVELÉS

Könyvelési szolgáltatásunk keretében az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:

 • Az Ön által rendelkezésre bocsátott bizonylatok alapján vállaljuk cége analitikus és szintetikus könyvelését a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően;
 • Elkészítjük a szokásos üzletmenethez szükséges bevallásokat, jelentéseket a NAV, helyi önkormányzatok, KSH, MNBF felé;
 • Költségvetési kapcsolatainak nyilvántartása mellett rendszeres tájékoztatást küldünk a fizetési kötelezettségekről;
 • A bevallások ellenőrzésével, helyesbítésével kapcsolatosan vállaljuk NAV ügyintézését, képviseletét;
 • Szabályzatok készítése (számviteli politika, értékelési, selejtezési, leltározási, önköltség számítási szabályzatok) különös tekintettel a házipénztár kezelési szabályzatra.
 • Társaságok újra könyvelése, utólagos könyvelése

KÖNYVVIZSGÁLAT

 A számviteli törvény szerint:

"A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló e törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó  vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről."

A jelenlegi szabályozás szerint az évi 300 millió forintos árbevételű 50 fő feletti vállalkozásoknak kötelező a könyvvizsgálat

BÉRSZÁMFEJTÉS

Havi rendszeres bérszámfejtés:

 • Havi rendszeres bérszámfejtés az ügyféllel előreegyeztetett határidőre;
 • TB kifizetőhelyi feladatok ellátása;
 • TB ellátások (TGYS, GYED, GYES) megállapítása, elszámolása
 • Beléptetés: bejelentés NAV felé, hozott adatok rögzítése, szükséges dokumentumok meglétének ellenőrzése;
 • Kiléptetés: igazolások elkészítése, kijelentés elküldése NAV felé;
 • Távollétek felvezetése a rendszerbe;
 • Igény esetén szabadságok egyeztetése;
 • Utalási fájl készítése;
 • Munkaügyi nyilvántartás vezetése
 • Költséghelyes kimutatás készítése;
 • Főkönyvi feladás készítése az ügyfél számlarendje alapján;
 • Költségvetési kapcsolatok nyilvántartása, rendszeres tájékoztatás a fizetési kötelezettségekről;
 • Igény esetén egyedi menedzsment riport készítése;
 • Havi adó- és járulék bevallás készítése és igény esetén beküldése;
 • Igény szerint havi gazdaságstatisztikai jelentés készítése és megküldése a KSH-nak.

Éves teendők:

 • Szabadságok megállapítása előző évről;
 • Nyilatkozatok begyűjtése;
 • Éves adó és járulék igazolások kiadása;
 • NYENYI adatszolgáltatás elkészítése;
 • Éves munkáltatói adóbevallás készítése.

Igény esetén önadózók SZJA bevallásának elkészítése.

KÉPVISELET

Társaságunk vállalja a NAV, OEP , és helyi önkormányzat vizsgálatai során teljes körű képviseletet, amelyet meghatalmazás útján látunk el.

SZJA ADÓBEVALLÁS

Minden év május 20. jelenti a magánszemélyek szja bevallásának határidejét.

A munkáltatói igazolások, adókedvezményes igazolások, adásvételi szerződések, és egyéb igazolások alapján elkészítjük egyéni személyes adóbevallását.

Regisztrálja e-mail címét,
és a fenti oldalakon kívül hírlevélben is értesítjük!
Regisztrálok